weeknieuws 20-24 november

weeknieuws 20-24 november

Zondag 19 november 2023

Beste ouders, 

De recente verschrikkelijke gebeurtenissen in Israël en de Gazastrook houden velen van ons al weken in hun greep en roepen vele emoties op. We hebben te maken met gevoelens van groot verdriet, machteloosheid en kwetsbaarheid. Ook op de Huizingaschool merken we dat dit speelt bij kinderen, ouders en medewerkers. Vooral in de bovenbouw zijn kinderen hier mee bezig. Onze leerkrachten doen er alles aan om ruimte te maken en gesprekken hierover in goede banen te leiden. Het betekent vaak veel luisteren, vragen stellen en geen oordeel vellen of partij kiezen. Respect en een open houding tegenover verschillen tussen mensen staan daarbij centraal. Het team stemt hierover met elkaar af.  

We realiseren ons dat ook het overige wereldnieuws, waaronder al het natuurgeweld (o.a. aardbevingen, overstromingen, droogte), hongersnood en verschillende oorlogen, tot zorgen en onrust onder onze leerlingen, ouders en medewerkers kan leiden. We hebben op school verschillende nationaliteiten en culturen vertegenwoordigd, waardoor de ellende soms heel dichtbij komt. Ook hier proberen we oog voor te houden en zo ook voor het kleine leed.  

In de wereld en ook in het klein zijn er pijnlijke en ingewikkelde problemen. Laten we ervoor elkaar zijn en elkaar helpen.  

 

Voortgangsgesprekken 

Aankomende week zijn de voortgangsgesprekken. Het is goed om deze ook met uw kind voor te bereiden. Hoe vindt uw kind dat het gaat op school. Waar is hij/zij trots op, wat vindt hij/zij nog moeilijk en wat is om beter tot leren te komen. Zijn er nog zaken die ze met de juf of meester wil bespreken.  

Sinterklaas  

Sint is weer in het land met zijn pieten. Voor sommige kleintjes is het een spannende tijd. Op school wordt de versiering deze week opgehangen en de activiteiten starten volgende week. Sint liet al wel weten dat het een uitdaging is leuke cadeautjes te kopen voor de kinderen in deze dure tijden. Hij is druk met de pieten om na te denken hoe we dat dit jaar gaan doen.    

Vragenlijst ouderportaal Parnassys  

De respons op de vragenlijst was te klein (57). Binnen de MR was afgesproken minimaal een respons van 1/3, deze is niet gehaald.  

Schoolfruit en ontbijt 

Ook deze week fruit en ontbijt.  

Agenda  

  • 20 en 22 november voortgangsgesprekken 
  • 5 december kinderen om 12.15u vrij 
  • Woensdag 6 december studiedag kinderen vrij 
  • Donderdag 21 december kerstdiner  
  • Vrijdag 22 december studiedag kinderen vrij 
  • Maandag 25 december – vrijdag 5 januari kerstvakantie 

Alle ouders en kinderen een mooie week.  

Frisse groet, Huizingateam 


Terug

Jacob Geelstraat 42

1065 VT Amsterdam

020 615 25 23

info@nullhuizingaschool.nl