Bericht van de wijkagent

Dinsdag 9 juli 2024

Beste ouders/verzorgers,

Vanmiddag heeft u een bericht ontvangen dat er een man is gesignaleerd bij het schoolplein. De man heeft hier een aantal kinderen aangesproken. Door leerkrachten is een melding gedaan en de directie heeft contact opgenomen met de politie.

De politie heeft vernomen om welke man het gaat. De wijkagent heeft samen met de GGD de man bezocht en een gesprek met hem gevoerd.
Hierbij heeft de politie de man opgedragen de kinderen op school niet meer aan te spreken. Mocht dit wel gebeuren, dan zullen wij weer een melding doen bij de politie.

 

Mocht u nog vragen hebben kunt u contact opnemen met de politie via 0900-8844.

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geinformeerd.

 

Met vriendelijke groet,

Team Huizingaschool 


Terug

Jacob Geelstraat 42

1065 VT Amsterdam

020 615 25 23

info@nullhuizingaschool.nl